Forside TEORIPRØVER Theory test English Kontakt oss Kurslister Bergen BIL&MC Skole

KURSLISTE BERGEN

Forside

Kontaktinfo

Bil-opplæring

MC-opplæring

Priser

Priskalkulatorer

Ansatte

Avbestill time

Mørkekjøring

Søknad førerkort

Trafikalt grunnkurs

Linker / koblinger

Promillekalkulator

MC-opplæring -Klasse A

For oss er det viktig at du får en god opplæring. For å nå dette målet
er det viktig at du og lærer er godt forberedt til hver kjøretime.
Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig igjennom læringsforløpet etter
hver time, gjør gjerne notater. Still spørsmål hvis noe er uklart.
For å oppnå det beste resultatet i en kjøretime, er det en fordel å lese
det aktuelle teoristoffet til neste time.

Betalingsbetingelser
All kjøring må være betalt i god tid før oppkjøring. Du kan enten velge
å betale på vårt kontor eller på giro.

Timebestilling og avbestilling
Timebestilling skjer enten direkte med skolens kontor eller med den enkelte
lærer. Vi anbefaler deg til å ta 2-4 timer pr. uke. Avtalt time som ikke
benyttes må betales. Avbestilling må skje senest døgnet før, eller 2 døgn før,
hvis du ønsker å benytte vårt avbestillingsskjema på denne siden.

MC-kurs
Hvorfor er MC- kurs obligatorisk? Et MC-kurs vil gi deg større teorikunnskaper,
og dette vil hjelpe deg i opplæringen.
Elever som følger opp teorien vil også lettere bestå teoriprøven og førerprøven!
MC-kurset er delt opp i 3-deler.
Disse delene er:
1.Innledning/utstyr/trafikkregler.
2.Kjøretøyets konstruksjon og virkemåte.
3.Risiko.

Ved å gjennomføre et MC-kurs vil vi gi deg en garanti på å bestå teoriprøven
på biltilsynet. Her på skolen bruker vi læreboken "Veien til førerkortet-MC."

Målet med undervisningen
Vårt mål er at du skal tilegne deg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter
som er nødvendig for at du skal kunne kjøre:
- med størst mulig sikkerhet
- for best mulig framkommelighet
- mest mulig hensynsfull
- i samsvar med trafikkreglene


Undervisningsplan
Her ser du en oversikt over hva myndighetene har bestemt om hva en MC-opplæring skal
inneholde:
[Detaljert oversikt over de nye kravene til opplæring finner du her]Førerprøven
Det er Biltilsynet som gjennomfører førerprøven. Du meldes opp når opplæringen
er avsluttet.
Førerprøven er omfattende, den varer i 60 min.

Førerprøven er delt i 3 deler:
1. Sikkerhetskontroll.
2. Kjøregård (alle øvelser).
3. Kjøring i trafikk.
Alle delene må være bestått for å få et førerkort.

Søknad
Det stilles en del krav til førerkortkandidaten. Derfor må man søke på et fastsatt
skjema. Dette bør gjøres straks opplæringen starter.

Forespørsler og klager
Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til skolens
daglige leder.
Vi vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd. Er det noe du er misfornøyd med, fortell
det til oss. For å kunne ordne et problem må vi få tilbakemelding om dette.
Er du derimot fornøyd, fortell det til andre!

Taushetsplikt
Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt.

Lykke til med opplæringen!